Loader

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΟΥΡΩΤΗ», που εδρεύει στη Σουρωτή του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Αυτή η πολιτική δεν καλύπτει τους συνεργάτες μας ή άλλους τρίτους μέσω των οποίων μπορείτε να αλληλεπιδράσετε μαζί μας. Το παρόν αποτελεί μια σύντομη περίληψη για να εξηγήσουμε τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και άλλων χρήσεων των πληροφοριών σχετικά με εσάς και τα δικαιώματά σας σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες. Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στην αναλυτική πολιτική αμέσως παρακάτω.

ΣΥΛΛΟΓΗ

 • Συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς με πολλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των τηλεφωνικών κλήσεων, των επαφών εξυπηρέτησης πελατών, των εφαρμογών για κινητά, των ιστότοπων και άλλων πηγών, συμπεριλαμβανομένων παρόχων υπηρεσιών τρίτων και επιχειρηματικών συνεργατών.
 • Συλλέγουμε πληροφορίες από πελάτες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης, όπως όνομα, διεύθυνση και στοιχεία τρόπου πληρωμής.
 • Χρησιμοποιούμε “cookies” και άλλα ηλεκτρονικά εργαλεία για τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των ιστοτόπων μας, σύμφωνα με τις οδηγίες σας.

ΣΚΟΠΟΙ

 • Οι πληροφορίες που μας παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν για να σας προσφέρουμε τα αγαθά και τις υπηρεσίες που ζητάτε.
 • Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες επικοινωνίας που παρέχετε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την παροχή αυτών των υπηρεσιών.
 • Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας στείλουμε πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, όπου εσείς επιτρέπεται.
 • Χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες για δικούς μας αναλυτικούς σκοπούς και για να μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας βελτιώνοντας τις υπηρεσίες και τον ιστότοπό μας.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Ενδέχεται να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για τους προκαθορισμένους παραπάνω σκοπούς.
 • Δεν μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους που δεν σχετίζονται με τα προϊόντα μας, αλλά μπορεί, με την άδειά σας, να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τρίτους συνεργάτες για σκοπούς μάρκετινγκ.
 • Οι πληροφορίες σας μπορούν να μεταφερθούν από τη χώρα ή την περιοχή της κατοικίας σας σε άλλες χώρες και η αποθήκευση τους γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τους ίδιους σκοπούς.
 • Οι πληροφορίες σας μπορούν να μεταφερθούν εκτός της χώρας ή της περιοχής κατοικίας σας για να παρέχουν τις υπηρεσίες που ζητήσατε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • Χρησιμοποιούμε εύλογα μέτρα για την προστασία προσωπικών δεδομένων από κλοπή, μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αποκάλυψη ή τροποποίηση.
 • Σκοπός μας είναι η συνεχής εφαρμογή των κατάλληλων φυσικών, τεχνικών, διαδικαστικών και ηλεκτρονικών διασφαλίσεων για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 • Διατηρούμε γενικά τις πληροφορίες για τους πελάτες μας για όσο διάστημα θεωρούμε απαραίτητο σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από εσάς ή από το νόμο.
 • Υπάρχουν πολλοί λόγοι και εφαρμοστέοι νόμοι, οπότε δεν είναι πρακτικό να παραθέτουμε τις ισχύουσες περιόδους διατήρησης σε αυτήν την Πολιτική.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

 • Διαθέτετε όλα τα δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 2016/679 της ΕΕ, καθώς και της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Επιγραμματικά, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, αναθεώρησης και διόρθωσης των Προσωπικών Δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων ή του περιορισμού της επεξεργασίας τους.
 • Θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, αλλά διατηρούμε το δικαίωμα να σας επιβάλουμε ορισμένους περιορισμούς και απαιτήσεις σύμφωνα με το νόμο.
 • Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε τη συναίνεσή σας ως βάση για επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, μπορείτε οποτεδήποτε να άρετε αυτή τη συναίνεση.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΛΛΑΓΕΣ

 • Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως προβλέπεται παρακάτω στην Πολιτική μας.
 • Μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτήν την Πολιτική οποιαδήποτε στιγμή, αλλά οι αλλαγές αυτές δεν θα ισχύουν αναδρομικά.
 • Θα σας ειδοποιήσουμε μέσω του ιστοτόπου μας όταν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές.
 • Η Πολιτική μας αυτή ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 25.5.2018.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Είμαστε η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΟΥΡΩΤΗ» που εδρεύει στη Σουρωτή του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Η εταιρία είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (“Πολιτική”) σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Χρησιμοποιούμε επίσης ένα δίκτυο συνεργατών για την πώληση των προϊόντων μας παγκοσμίως. Δεδομένου ότι οι συνεργάτες μας, οι θυγατρικές τους και οι εμπλεκόμενοι προμηθευτές τους είναι ανεξάρτητες με εμάς εταιρείες, δεν ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς και κατά συνέπεια δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική. Αν και εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι παραπάνω συνεργατών μας, οποτεδήποτε μοιραζόμαστε με οποιονδήποτε συνεργάτη μας τα δεδομένα σας, επιβάλλουμε συμβατικές ρήτρες για να διασφαλίσουμε την τήρηση όλων των σχετικών νομικών διατάξεων και την προστασία των δικαιωμάτων σας.

Η παρούσα Πολιτική καλύπτει τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Εταιρίας οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ή έμμεση αναγνώρισή σας ως ατόμου (“Προσωπικά Δεδομένα“). Δεν ισχύει για πληροφορίες που δεν μπορούν εύλογα να σας αναγνωρίσουν. Κατά συνέπεια, τα συγκεντρωτικά ανώνυμα δεδομένα δεν είναι Προσωπικά Δεδομένα.

Σεβόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα των πελατών, των προμηθευτών, των συνεργατών και των υπαλλήλων μας και δεσμευόμαστε να τα προστατεύουμε. Αυτή η Πολιτική εξηγεί τις πρακτικές επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και τα δικαιώματα σας που σχετίζονται με αυτά.


Περιεχόμενα:

1. Συλλογή

2. Σκοποί

3. Κοινή χρήση

4. Διατήρηση και ασφάλεια

5. Τα δικαιώματά σας

6. Ερωτήσεις & Αλλαγές


1. ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε στον ιστότοπό μας, σε ιστότοπους τρίτων με τους οποίους συνεργαζόμαστε, σε εφαρμογές και εκτός σύνδεσης σε σχέση με οποιεσδήποτε αγορές προϊόντων μας ή απορίες που είχατε σε σχέση με τα προϊόντα μας. Συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία απευθείας ή μέσω των παρόχων υπηρεσιών προς εμάς και των επιχειρηματικών συνεργατών μας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε παρακάτω:

α. ΤΥΠΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

Προσωπικές πληροφορίες:

 • όνομα
 • ηλικία
 • ημερομηνία και τόπος γέννησης
 • φύλο
 • διεύθυνση
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • αριθμός τηλεφώνου
 • αριθμός διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας
 • πιστωτικό αποτέλεσμα και ιστορικό πληρωμών

Τεχνολογικές πληροφορίες:

 • Διεύθυνση IP
 • αναγνωριστικό συσκευής
 • Διεύθυνση IP
 • Τύπος προγράμματος περιήγησης
 • λειτουργικό σύστημα
 • αναγνωριστικά κινητής συσκευής
 • Δεδομένα γεωγραφικής θέσης
 • κράτους ή χώρας από την οποία έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας
 • συγκεκριμένες ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε
 • ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης
 • ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά την επίσκεψη στις ιστοσελίδες μας
 • αριθμός συνδέσμων και συγκεκριμένων συνδέσμων που κάνετε κλικ στον ιστότοπό μας
 • λειτουργίες που χρησιμοποιείτε στον ιστότοπό μας
 • τυχόν κρατήσεις, ενημερώσεις, αγορές ή άλλες συναλλαγές μέσω του ιστοτόπου μας
 • δεδομένα που βλέπετε ή κατεβάζετε από τον ιστότοπο μας
 • τις φορές που βλέπετε συγκεκριμένες διαφημίσεις

Άλλες πληροφορίες:

 • πληροφορίες τρόπου πληρωμής
 • βίντεο της αλληλεπίδρασης σας μαζί μας
 • Αριθμός οργανισμού μέλους
 • αριθμός συχνών δρομολογητών
 • Λεπτομέρειες προγράμματος αφοσίωσης
 • οργανωτικές συνεργασίες
 • Αριθμός αναγνωριστικού προσωπικού
 • όνομα εργοδότη και πληροφορίες επικοινωνίας
 • προτιμήσεις και πληροφορίες χρήσης
 • χρεώσεις που πραγματοποιήθηκαν
 • τιμές αγοράς και λεπτομέρειες
 • δεδομένα σχετικά με αξιώσεις

Ευαίσθητα δεδομένα:

Μπορούμε να συλλέξουμε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα που συνιστούν ευαίσθητα δεδομένα σε ορισμένες χώρες, όπως δεδομένα σχετικά με την κατάσταση υγείας (για παράδειγμα, αν μας ζητήσετε να συμπεριλάβουμε μια αναπηρία ή με ατύχημα και πρέπει να συνεργαστούμε με ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων σχετικά με τυχόν τραυματισμό που μπορεί να υποστείτε).

Ανάλογα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η επεξεργασία τέτοιων ευαίσθητων δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Λάβετε υπόψη ότι αν θέλετε να αγοράσετε τα προϊόντα μας και πρέπει να δώσετε ευαίσθητα δεδομένα, θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ευαίσθητα δεδομένα για τις επιχειρησιακές χρήσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, υπό την προϋπόθεση της συγκατάθεσής σας, όπου απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.


β. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

Διαδικτυακή συλλογή:

 • οι ιστοσελίδες μας
 • οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις μας και το υποκατάστημά μας
 • οι “εφαρμογές” του υπολογιστή σας
 • τις επίσημες σελίδες κοινωνικού δικτύου τρίτων μερών
 • το πρόγραμμα περιήγησης ιστού του υπολογιστή σας
 • κοινωνικά δίκτυα τρίτων
 1. Τα cookies και η συλλογή δεδομένων σε σύνδεση

Χρησιμοποιούμε cookies στους ιστοτόπους μας για να αποθηκεύουμε πληροφορίες στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε αποτελεσματικά μεταξύ των σελίδων, να θυμάστε τις προτιμήσεις σας, να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί αυτός ο ιστότοπος και γενικά να βελτιώσετε την εμπειρία περιήγησης. Τα cookies μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε ότι η διαφήμιση που βλέπετε στο διαδίκτυο είναι πιο συναφής για εσάς.

Γενικά, τα cookie μας μπορούν να εκτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες:

Βασικά cookies

Ορισμένα cookies είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία των ιστοτόπων μας. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορείτε να μετακινηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε μερικά από τα χαρακτηριστικά του. Τα βασικά cookie επιτρέπουν τις πληροφορίες που παρέχετε και τις αποφάσεις που παίρνετε σχετικά με την αίτησή σας για να θυμόμαστε από σελίδα σε σελίδα τη διαδικασία κράτησης. Επειδή αυτά τα cookies είναι απαραίτητα, δεν σας επιτρέπουν να επιλέξετε να τα απενεργοποιήσετε στον ιστότοπό μας.

Λειτουργικά cookies
Χρησιμοποιούμε cookie λειτουργικότητας για να μπορούμε να θυμόμαστε τις προτιμήσεις που έχετε ζητήσει σε προηγούμενες επισκέψεις, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που έχετε κάνει για να προσαρμόσετε τον ιστότοπο μας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Χρησιμοποιούμε επίσης λειτουργικά cookies για να σας παρέχουμε βελτιωμένες υπηρεσίες, όπως σας επιτρέπει να παρακολουθείτε ένα βίντεο online. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο.
Cookie απόδοσης
Χρησιμοποιούμε τα cookie απόδοσης για να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες μας χρησιμοποιούν τους ιστότοπούς μας και για να παρακολουθούν την απόδοση του ιστότοπου. Αυτό μας επιτρέπει να παρέχουμε μια υψηλής ποιότητας εμπειρία προσαρμόζοντας την προσφορά μας και εντοπίζοντας γρήγορα και καθορίζοντας τυχόν ζητήματα που προκύπτουν. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν έναν επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται συγκεντρώνονται και επομένως είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας.
Διαφημιστικά Cookies
Εμείς και οι διαφημιζόμενοι μας χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξυπηρετήσουμε με διαφημίσεις που πιστεύουμε ότι σχετίζονται με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό του αριθμού των διαφημίσεων καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε cookies τοποθετημένα από διαφημιστικά πρακτορεία τα οποία μπορεί να καταγράφουν ότι έχετε επισκεφτεί αυτόν τον ιστότοπο και να μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες με άλλους διαφημιστικούς οργανισμούς, για να επιτρέψετε την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης στον υπολογιστή σας.
Cookies τρίτων μερών
Τα cookies τρίτου μέρους ορίζονται από διαφορετικό οργανισμό από την Εταιρεία. Για παράδειγμα, οι ιστότοποί μας ενδέχεται να περιέχουν ενσωματωμένο περιεχόμενο, για παράδειγμα, από το YouTube, και σήματα που παρέχονται για την Εταιρεία μέσω δικτύου διαφημιστικού συνεργάτη. Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να ορίσουν τα δικά τους cookies.

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τα cookies ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookies στον ιστότοπό μας, μεταβείτε στη σύνδεση Διαχείριση των cookies στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας για πλήρεις πληροφορίες και για καταγραφή των προτιμήσεών σας.

Οι ιστότοποί μας δεν απευθύνονται σε άτομα ηλικίας κάτω των 13 ετών και δεν λαμβάνουμε εν γνώσει μας τα Προσωπικά Δεδομένα από τέτοια άτομα.


(
ii) Εφαρμογές

Σε ό, τι αφορά τις εφαρμογές για κινητά, η συλλογή και η χρήση προσωπικών δεδομένων οποιασδήποτε εφαρμογής που διαφέρει ουσιωδώς από αυτά που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική θα συμπληρωθεί με μια μεμονωμένη πολιτική απορρήτου η οποία θα απαιτεί αποδοχή για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Καθώς το διαδίκτυο και άλλα κανάλια ηλεκτρονικού εμπορίου συνεχίζουν να αναπτύσσονται, μπορούμε να αναπτύξουμε και να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικούς τύπους τεχνολογιών για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την επίσκεψη ή τη χρήση σας.

Ανάλογα με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα Πολιτική, τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να απαιτηθούν λόγω συμβατικής υποχρέωσης που παρέχεται σε εθελοντική βάση ή είναι αναγκαία για εμάς για να συνάψουμε σύμβαση μαζί σας.

Μερικές φορές, αν δεν παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμάς, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κάποια μειονεκτήματα για εσάς. Συγκεκριμένα, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας πωλήσουμε τα προϊόντα μας. Ωστόσο, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, η μη παροχή των Προσωπικών σας Δεδομένων δεν θα έχει νομικές συνέπειες για εσάς.


2. ΣΚΟΠΟΣ

Παρακάτω θα σας παρουσιάσουμε τους διάφορους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Παράλληλα, σας εκθέτουμε τους νομικούς λόγους για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για κάθε σκοπό:


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να σας παρέχουμε τα προϊόντα που ζητάτε από εμάς και να εκτελέσουμε άλλες δραστηριότητες σχετικές με αυτά τα προϊόντα ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με

 1. Κάθε αίτημα που ξεκινάτε.
 2. την ιδιότητα / ιδιότητα μέλους σας σε ένα από τα προγράμματα συμμετοχής μας, ή

 3. αλλαγές στους όρους ή τα χαρακτηριστικά κάποιου από τα προγράμματα προσχώρησης στα οποία ανήκετε.


Νομικοί λόγοι
: να εκτελέσουμε τη σύμβασή μας μαζί σας ή να λάβουμε μέτρα κατόπιν αιτήματός σας προτού συνάψετε σύμβαση μαζί σας.


α.
ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΣ: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να σας παρέχουμε πληροφορίες μάρκετινγκ, ειδικές προσφορές και προσφορές μέσω διαφόρων μέσων, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


Νομικοί λόγοι:
με βάση τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, όπου επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, μπορούμε νομίμως να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να σας στείλουμε τέτοιες εμπορικές ανακοινώσεις (συμπεριλαμβανομένων και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για αυτούς τους σκοπούς μάρκετινγκ, όπου είναι απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας, τα οποία περιλαμβάνουν την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, να σας ενδιαφέρουν.

Μπορείτε να διαγραφείτε από την παραλαβή τέτοιων μηνυμάτων ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία της ενότητας 6 παρακάτω, καθώς και τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Λάβετε υπόψη ότι αν ασκήσετε αυτές τις επιλογές, θα συνεχίσετε να λαμβάνετε επικοινωνίες σχετικά με το λογαριασμό σας και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητήσατε και σε απάντηση σε οποιεσδήποτε αιτήσεις για πληροφορίες από εσάς. Σημειώστε επίσης ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα για να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


β.
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΡΙΤΩΝ: Μπορούμε επίσης να μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με κάποια διαφημιστική εταιρία ή χορηγό ή άλλο τρίτο που σας παρέχει ειδικές προσφορές ή προωθήσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν (“Παροχέας Τρίτων“) όπου επιτρέπεται.


Νομικοί λόγοι:
με βάση τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή να μην μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική με τέτοιους Τρίτους Παρόχους όπου έχετε προηγουμένως συναινέσει.


γ
. ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και άλλες πληροφορίες εάν απαιτείται τέτοια επεξεργασία:

i. για να συμμορφωθούμε με το νόμο ή με δικαστική απόφαση ή άλλη νομική διαδικασία·


Νομικοί λόγοι
: Νομική υποχρέωση.

ii. για την προστασία των συμφερόντων, των δικαιωμάτων, της ασφάλειας ή της ιδιοκτησίας δικής μας ή τρίτων.


Νομικοί λόγοι:
Προστασία των νομίμων δικαιωμάτων μας.

iii. για την αποδοχή οποιωνδήποτε Όρων Παροχής Υπηρεσιών στους ιστότοπούς μας ή των όρων και προϋποθέσεων οποιασδήποτε αίτησης, αγοράς ή χρήσης.


Νομικοί λόγοι:
Προστασία των νομίμων δικαιωμάτων μας.

iv. Ως μέρος μιας εμπορικής συναλλαγής όπου όλα ή κάποια από τα περιουσιακά μας στοιχεία αγοράζονται, πωλούνται ή μεταβιβάζονται σε τρίτο.


Νομικοί λόγοι
: Προστασία των νομίμων δικαιωμάτων μας, καθώς και αυτά των τρίτων.


δ
. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ: Εάν χρησιμοποιείτε τον δικτυακό μας τόπο, μπορούμε να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ως εξής:

i. Συγκεντρωμένες ή ανώνυμες πληροφορίες: Μπορούμε να μοιραστούμε με άλλα τρίτα μέρη συγκεντρωτικές ή ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες του ιστοτόπου μας, όπως η χρήση αυτού του ιστότοπου ή άλλων ιστότοπων και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή και σε άλλους ιστότοπους, καθώς και κάθε αίτηση ή πληροφορίες χρήσης.

ii. Κοινωνικά μέσα: Εάν συμμετέχετε σε ορισμένες δημόσιες διαδικασίες των ιστότοπων, των εφαρμογών μας ή των ιστότοπων / εφαρμογών κοινωνικών μέσων, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι οι πληροφορίες που εσείς ή οι άλλοι αποκαλύπτουν εθελοντικά μέσω της χρήσης τέτοιων λειτουργιών καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό ή σε άτομα που έχετε ορίσει.

Αν επιλέξετε να δώσετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένα άτομα, παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία που μας παρέχετε μπορεί να είναι ορατή σε αυτά τα άτομα.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που εσείς ή οι άλλοι επιλέγετε να αποκαλύψετε δημοσίως και οι πληροφορίες αυτές δεν υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική.

iii. Συνδέσεις με τρίτους: Μπορεί να παρέχουμε συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων μερών ή να συνδέονται με ιστότοπους τρίτων μερών. Εφόσον δεν ελέγχουμε τους ιστότοπους των τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να παρέχετε ενώ βρίσκεστε σε τέτοιους ιστότοπους, σας συνιστούμε να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου σε αυτούς τους ιστότοπους προτού δώσετε σε τρίτους πληροφορίες που σας αφορούν.


3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – DATA TRANSFER


(α) ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Παροχή υπηρεσιών προς εσάς: Θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μεταξύ των συνεργατών μας και άλλων τρίτων εταιρειών για να σας παρέχουμε υπηρεσίες, μεταξύ άλλων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):
 • Να υποβάλλετε τυχόν αιτήσεις σας προς εμάς
 • Για την επεξεργασία και / ή επιβεβαίωση των συναλλαγών σας
 • Για να σας παρέχουμε βελτιωμένες υπηρεσίες χρήσης, όπως υπηρεσίες που παρέχονται σε συνδυασμό με προγράμματα συμμετοχής σε προωθητικό πρόγραμμα
 • Να σας παρέχουμε βοήθεια πελατών (customer’s service)
 • Να ελέγχουμε της ικανοποίησή σας ως πελάτη και για σκοπούς έρευνας αγοράς ώστε να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας
 • Γνωστοποίηση σε εταιρείες που χρησιμοποιείτε: Θα μοιραστούμε επίσης τις πληροφορίες σας με συνεργάτες σας, συμπεριλαμβανομένων:
 • τον πάροχο των πιστωτικών καρτών σας και άλλες εταιρείες που επεξεργάζονται τις χρεώσεις σας
 • κάθε διαμεσολαβητή που χρησιμοποιείτε, όπως πράκτορα ή μεσίτη, σε σχέση με οποιαδήποτε πτυχή της συμβατικής μας σχέσης
 • κάθε φορέα εκμετάλλευσης ενός προγράμματος συμμετοχής για το οποίο είστε επιβραβευμένος για αίτηση μαζί μας, όπως ένα πρόγραμμα συχνών προσφορών
 • Οποιοσδήποτε Χορηγός Οργάνωση που καταβάλλει το σύνολο ή μέρος των χρεώσεων σας (βλ. Το τμήμα 2δ παραπάνω).
 • Νομική χρήση: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να μοιραστούμε και να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένους νομικούς λόγους, όπου είναι απαραίτητο, και μεταξύ άλλων για:
 • συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των νόμων εκτός της χώρας διαμονής σας
 • να διεκπεραιώστε, χειριστείτε ή να απαντήστε με κάθε τρόπο σε κάθε είδους αξιώσεις αποζημίωσης,
 • να απαντήσετε σε αιτήματα από δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται εκτός της χώρας διαμονής σας
 • να εφαρμόζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας της μεταξύ μας σύμβασης
 • να προστατεύουμε τις λειτουργίες μας ή αυτές των συνεργατών μας
 • προστασία των κάθε είδους δικαιωμάτων μας,
 • να μας επιτραπεί να ασκήσουμε τα κατάλληλα ένδικα μέσα ή να περιορίσουμε τις ζημίες που τυχόν υποστούμε.

Γνωστοποίηση στους παρόχους υπηρεσιών και στους πράκτορές μας: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλες εταιρείες ως παρόχους υπηρεσιών ή συνεργάτες μας για να ενεργήσουν για λογαριασμό μας και να μας βοηθήσουν στη διεξαγωγή της επιχείρησής μας, παρέχοντας υπηρεσίες για εμάς υπό την καθοδήγησή μας. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη φιλοξενία συγκεκριμένων ιστοτόπων ή βάσεων δεδομένων, τη λειτουργία “εφαρμογών” για εμάς στις σελίδες των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης, τη διεξαγωγή διαγωνισμών, κληρώσεων και άλλων προωθήσεων για εμάς, την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων μάρκετινγκ, την ανάλυση δεδομένων και τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών ή άλλων ερευνών . Θα απαιτήσουμε από τους παρόχους υπηρεσιών και τους συνεργάτες μας να διατηρούν τα κατάλληλα πρότυπα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα που τους παρέχουμε μόνο για τους σκοπούς που καθορίζουμε και σύμφωνα με το νόμο.


Γνωστοποίηση για συναλλαγές με εταιρίες:
Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους σε σχέση με οποιαδήποτε σχεδιαζόμενη ή πραγματική αναδιοργάνωση, συγχώνευση, πώληση, κοινοπραξία, ανάθεση, μεταφορά ή άλλη διάθεση (συμπεριλαμβανομένης της πτώχευσης ή των παρόμοιων διαδικασιών) του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής μας.


β) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ορισμένες από τις χρήσεις που αναφέρονται σε αυτήν την Πολιτική ενδέχεται να συνεπάγονται τη μεταφορά των Προσωπικών σας Δεδομένων σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες ενδέχεται να έχουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής από τη χώρα διαμονής σας, όπως όταν ζητάτε να σας πωλήσουμε τα προϊόντα μας σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (“ΕΕ”).

Όπου η μεταφορά των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την πώληση προϊόντων που ζητήσατε, η νομική βάση για την παραπάνω μεταφορά είναι η σύμβαση πώλησης και τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποστούν επεξεργασία από την εταιρεία που παρέχει τις υπηρεσίες που ζητήσατε σύμφωνα με τις ισχύοντες τοπικούς νόμους.

Σε περίπτωση που μεταφέρουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτο μέρος εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπάρχει νομική βάση, όπως για παράδειγμα όπου μεταφέρουμε τα δεδομένα σε μια εταιρεία που την επεξεργάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες μας για να μπορέσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, θα διασφαλίσουμε ότι τηρούνται οι απαιτούμενες διαδικασίες για τη μεταφορά. Ειδικότερα:

  1. όταν η οντότητα που λαμβάνει τα δεδομένα βρίσκεται σε χώρα αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει επαρκείς διασφαλίσεις βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων
  2. όταν η μεταφορά πραγματοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αποδέκτρια εταιρεία συμμετέχει στην ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (βλέπε παρακάτω)
  3. όταν η οντότητα που λαμβάνει τα δεδομένα βρίσκεται σε χώρα εκτός της ΕΕ και των ΗΠΑ, έχουμε συνάψει εγκεκριμένες από την ΕΕ τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες με τον παραλήπτη για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.


i) ΕΕ-ΗΠΑ. Πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων:
Ενδέχεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους συνεργάτες μας, που βρίσκονται και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συνεργάτες μας συμμετέχουν στην Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η συμμετοχή τους ισχύει για τα Προσωπικά Δεδομένα που λαμβάνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση (“ΕΕ”). Δεσμευόμαστε ότι οι συνεργάτες μας θα επεξεργαστούν τέτοια προσωπικά δεδομένα της ΕΕ σύμφωνα με τις αρχές της Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησης, της επιλογής, της λογοδοσίας για περαιτέρω μεταφορά, της ασφάλειας, της ακεραιότητας των δεδομένων και του περιορισμού του σκοπού, της πρόσβασης και της προσφυγής. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επισκεφθείτε τη Λίστα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ στο www.privacyshield.gov.


(ii) Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ:
Όταν μεταφέρουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός των Η.Π.Α. που συμμετέχει στην Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εφαρμόζουμε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες εγκεκριμένες από την ΕΕ για να διασφαλίσουμε την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο αυτών των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών επικοινωνώντας μαζί μας, όπως ορίζεται στην Ενότητα 6 παρακάτω.


4. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

α) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους πελάτες μας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν μαζί μας ή αν τούτο επιτρέπεται από εσάς ή από το νόμο. Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα για διάφορους σκοπούς (βλέπε παραπάνω) και μπορεί να χρειαστεί να τα διατηρήσουμε για νομικούς λόγους (συμπεριλαμβανομένων των φόρων) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το χρόνο που απαιτείται ή να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για τη διασφάλιση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητα. Διατηρούμε πολιτική διατήρησης δεδομένων για να καλύψουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε στα συστήματά μας. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την περίοδο διατήρησης που ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας (βλ. Ενότητα 6).


β) ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι πληροφορίες αποθηκεύονται και προσφέρονται σε διάφορες τοποθεσίες και υπηρεσίες cloud. Οι διακομιστές που αποθηκεύουν πληροφορίες βρίσκονται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, παρόλο που η αποθήκευση μπορεί να συμβεί και σε άλλες τοποθεσίες. Χρησιμοποιούμε εύλογα διοικητικά, τεχνικά, προσωπικά και φυσικά μέτρα (α) για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από απώλεια, κλοπή, μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αποκάλυψη ή τροποποίηση. και (β) για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των Προσωπικών σας Δεδομένων. Για να μας βοηθήσετε να προστατεύσουμε το απόρρητό σας, θα πρέπει να διατηρήσετε το απόρρητο των αναγνωριστικών σύνδεσης και των κωδικών πρόσβασης, αριθμών μελών ή άλλων αναγνωριστικών ή διαπιστευτηρίων που ενδεχομένως έχετε δημιουργήσει ή σας έχει παρασχεθεί σε σχέση με τη συμμετοχή ή τη χρήση των προϊόντων, ή ιστοσελίδες.


γ) ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Όπως μπορεί να γνωρίζετε, δεν υπάρχει πλήρως ασφαλής μέθοδος μετάδοσης ή αποθήκευσης δεδομένων. Αν και τα φυσικά χαρακτηριστικά τους είναι διαφορετικά, τα ταχυδρομικά μηνύματα, οι τηλεφωνικές κλήσεις, τα μηνύματα κειμένου, τα φαξ και οι μεταδόσεις μέσω του Διαδικτύου ή ασύρματων δικτύων παρουσιάζουν όλες τις πιθανότητες απώλειας, λανθασμένης χρήσης, υποκλοπής και κακής χρήσης των δεδομένων που μεταδίδονται. Αν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν είναι πλέον ασφαλής, πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας.

Προσπαθούμε να επιτύχουμε ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας των δεδομένων σας και της ευκολίας σας. Ως αποτέλεσμα, μπορούμε μερικές φορές να χρησιμοποιήσουμε μια μέθοδο επικοινωνίας που είναι λιγότερο ασφαλής από μια λιγότερο βολική εναλλακτική λύση. Για παράδειγμα, αλλά χωρίς περιορισμό, μπορούμε να σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ένα μήνυμα κειμένου σε μη κρυπτογραφημένη μορφή (δηλαδή άμεσα αναγνώσιμη), επειδή πολλοί πελάτες μας δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κρυπτογραφημένα (δηλ. Κωδικοποιημένα) μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματα. Αυτό σημαίνει ότι το μήνυμά μας, θα μπορούσε να διαβαστεί πιο εύκολα από κρυπτογραφημένα μηνύματα. Τα μηνύματα αυτά ενδέχεται να περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα. Μη συμπεριλάβετε εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας ή τους κωδικούς πρόσβασης λογαριασμού σας, σε οποιοδήποτε e-mail ή κείμενο που μας στείλετε ή σε οποιαδήποτε απόσπαση που κάνετε σε μια δημόσια περιοχή μιας σελίδας κοινωνικού δικτύου τρίτου μέρους, η δημοσίευση αυτή γίνεται αμέσως δημόσια. Για έναν πιο ασφαλή τρόπο επικοινωνίας μαζί μας μέσω του διαδικτύου, κάντε κλικ στον σύνδεσμο “Επικοινωνήστε μαζί μας” στον ιστότοπό μας.


5. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

(α) Έχετε όλα τα δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική και μπορείτε να το πράξετε, επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην Ενότητα 6 παρακάτω. Αν και θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να επιβάλουμε ορισμένους περιορισμούς και χρηματικές απαιτήσεις σε τέτοιου είδους αιτήματα πρόσβασης, εφόσον επιτρέπονται ή απαιτούνται από τους ισχύοντες νόμους.

(β) Μεταξύ άλλων, έχετε επίσης το δικαίωμα:

(i) να ζητήσετε τη διόρθωση των Προσωπικών σας Δεδομένων όταν οι πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς είναι εσφαλμένες ή ελλιπείς.

(ii) να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, στο βαθμό που σχετίζεται με το άμεσο μάρκετινγκ,

(iii) να αντιτάσσεστε σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού προφίλ)

(iv) να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων υπό ορισμένες συνθήκες, όπως όταν η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά και δεν υπάρχει κανένας νόμιμος λόγος για να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα (ή να τα αποθηκεύουμε).

(v) να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα, όταν έχει λήξει η μεταξύ μας συμβατική σχέση

(vi) να λάβετε (ή να ζητήσετε από εμάς να μεταβιβάσετε σε τρίτο) τα Προσωπικά σας Δεδομένα που μας έχετε παράσχει και τα οποία επεξεργαζόμαστε αυτοματοποιημένα όταν η επεξεργασία μας βασίζεται είτε στη συγκατάθεσή σας είτε είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας και η σύμβαση αυτή έχει λήξει.

(γ) Επιπλέον, όταν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με βάση τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

|Μπορείτε να μας ζητήσετε να ασκήσουμε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας, όπως αναφέρεται στην Ενότητα 6 παρακάτω.


6. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΛΛΑΓΕΣ

(α) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ: Δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά σε πολλές χώρες και επιδιώκουμε να συμμορφωνόμαστε με τους νόμους περί απορρήτου που ισχύουν για τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε. Σε περίπτωση που έχετε κάποια ανησυχία ή καταγγελία σχετικά με το χειρισμό των Προσωπικών σας Δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας μέσω των μεθόδων που περιγράφονται παρακάτω. Θα εργαστούμε για την ταχεία ανταπόκριση και την επίλυση των καταγγελιών σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να καταθέσετε μια καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στη δικαιοδοσία σας.

Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρίας μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική του διεύθυνση: dpo@souroti.gr ή γράφοντας στην παρακάτω διεύθυνση εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας πρόσβασης ή να αναζητήσετε άλλη βοήθεια όπως περιγράφεται παραπάνω.

Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων: dpo@souroti.gr

Εταιρία: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΟΥΡΩΤΗ»

Διεύθυνση: Σουρωτή του δήμου Θέρμη Θεσσαλονίκης

Χώρα ΤΚ: Ελλάδα, ΤΚ 57006.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2396041590

Φαξ: 2396041437.


(β) ΑΛΛΑΓΕΣ:
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτήν την Πολιτική ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, δημοσιεύοντας αναθεωρήσεις σε αυτή την ιστοσελίδα ή σε εφαρμογές ή σε άλλους ιστότοπους. Αυτές οι αλλαγές θα ισχύσουν κατά την ανάρτηση, αλλά δεν θα ισχύσουν αναδρομικά. Κάθε φορά που κάνουμε μια ουσιαστική αλλαγή, θα σημειώσουμε την ημερομηνία μιας τέτοιας ενημέρωσης στην εισαγωγική σελίδα παραπάνω και θα δημοσιεύσουμε μια σημείωση στην αρχική σελίδα των εφαρμοστέων ιστοτόπων μας.