Βραβεία & Πιστοποιήσεις

Με σεβασμό στον τελικό καταναλωτή

Το 1992 στη Μαδρίτη, η ΣΟΥΡΩΤH Α.Ε. απέκτησε το Διεθνές Βραβείο Ποιότητας "Χρυσός Αστέρας", που απονέμεται στα ποιοτικότερα προϊόντα όλου του κόσμου.

Η Παγκόσμια αυτή διάκριση απέδειξε γι' ακόμη μία φορά την υψηλή ποιότητα του μοναδικού νερού της ΣΟΥΡΩΤΗΣ.


Το 1997 για πρώτη φορά αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε στη ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9002.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ τoυ νερού έχει άμεση σχέση με την υγεία τoυ ανθρώπoυ.

Για το σκοπό αυτό από το 2000 αναπτύχθηκε και εγκαταστάθηκε στη ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. σύστημα HACCP σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416.


Σήμερα στη ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. εφαρμόζονται Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008, και Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000: 2005.


Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας