Γραμμές Παραγωγής

Νέοι ορίζοντες με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας

Η επιχείρηση Σουρωτή Α.Ε. διαθέτει τέσσερις πλήρεις γραμμές παραγωγής και μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της εμφιάλωσης, στεγάζεται σε μοντέρνες κτιριακές εγκαταστάσεις 7.500 τ.μ., και ενισχύει το αναπτυξιακό της πρόγραμμα με τη δημιουργία υποκαταστήματος στην Αθήνα.


Το ενδιαφέρον της, σήμερα, στρέφεται κυρίως στην εφαρμογή Πολιτικής Ποιότητας στον τομέα των Προϊόντων και των Υπηρεσιών.


Η πολιτική αυτή εκφράζεται με:

  • Τη βελτίωση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά.
  • Την προσφορά υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.
  • Την πραγματοποίηση προγραμμάτων προώθησης και προβολής των προϊόντων της.
  • Την ποιοτική εξυπηρέτηση για την αύξηση και διατήρηση των πελατών της.
  • Τη δραστηριοποίηση των εργαζομένων στη διαδικασία ανάπτυξής της.