Ανθρώπινο Δυναμικό

Με ανθρωποκεντρική διάθεση και πραγματικό ενδιαφέρον

Tο μότο "Οι άνθρωποί μας είναι η περιουσία μας" αντικατοπτρίζει με σαφήνεια το σύγχρονο πρόσωπο της Σουρωτής Α.Ε.

Το σημαντικότερο κεφάλαιό μας είναι οι άνθρωποι, που τόσα χρόνια εργάστηκαν και εργάζονται για την επίτευξη των εταιρικών μας επιδιώξεων. 

Η σκληρή δουλειά και οι ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού της Σουρωτής Α.Ε. είναι σημαντικοί παράγοντες που οδήγησαν την εταιρεία στην κορυφή της εγχώριας αγοράς. Σήμερα, η Σουρωτή Α.Ε. απασχολεί συνολικά 134 εργαζόμενους.

Πάγιο μέλημά μας είναι η ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, και η συνεχής επιμόρφωση σε θέματα που άπτονται του τομέα εργασιακής αρμοδιότητάς τους.

Διαρκής επιχειρηματικός στόχος μας είναι η εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των νερών Σουρωτής και αυτό φυσικά επιτυγχάνεται με την εμπειρία και την προσήλωση των ανθρώπων μας στη δημιουργία ποιοτικών προϊόντων, ικανών να ικανοποιήσουν στο έπακρον τις προσδοκίες του σύγχρονου καταναλωτή.