Εταιρεία / Οικονομικά Στοιχεία

Έτος 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σε Τακτική Γενική Συνέλευση   26-3-2019

Προηγούμενα Έτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σε Τακτική Γενική Συνέλευση   6-9-2018

Ετήσιες Οικ.Καταστάσεις   2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ   11-8-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σε Τακτική Γενική Συνέλευση   8-9-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσκληση προς τους Μετόχους  1-8-2017

Συμπλήρωμα Πληροφοριακού Δελτίου  26-7-2017

Ανακοίνωση για την διάθεση Συμπληρώματος Πληροφοριακού Δελτίου  27-7-2017

Διόρθωση Διευκρίνιση προς το Επενδυτικό κοινό  11-7-2017

Πληροφοριακό Δελτίο  06-7-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς το επενδυτικό κοινό   10-7-2017

Πρόσκληση Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση  15-6-2017

Επαναδημοσίευση Πρόσκλησης Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση  21-12-2016

Πρόσκληση Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση  21-12-2016

Πρόσκληση Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση  30-8-2016

Ετήσιες Οικ.Καταστάσεις 2015  Πρόσκληση Σε Γενική Συνέλευση  29-6-2016

Ισολογισμός 2014   Πρόσκληση Σε Γενική Συνέλευση   8-6-2015

Ισολογισμός 2013   Πρόσκληση Σε Γενική Συνέλευση 28-5-2014

Ισολογισμός 2012   Πρόσκληση Σε Γενική Συνέλευση 20-6-2013