Νέα

Διεθνές βραβείο στη ΣΟΥΡΩΤΗ, για προστασία του περιβάλλοντος

Ακόμη ένα βραβείο προστέθηκε στη συλλογή της ΣΟΥΡΩΤΗΣ, για την ολοκληρωμένη πολιτική  προστασίας του περιβάλλοντος, που εφαρμόζει.

Η βράβευση έγινε στη Γαλλία, στις 14/09/09 στα πλαίσια του 6th International Conference on Energy Efficiency in Motor Systems, EEMODS '09.

Το συγκεκριμένο βραβείο αφορά στην υλοποίηση σχεδίων Δράσης που οδηγούν στη μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται από τα ηλεκτροκινούμενα συστήματα, διατηρώντας ή και βελτιώνοντας παράλληλα την αξιοπιστία της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Με τη συγκεκριμένη πολιτική η ΣΟΥΡΩΤΗ συμβάλλει στην : 

  • Ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και συγκεκριμένα στη μείωση των εκπομπών CO2.
  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας.
  • Μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενες ενεργειακές πηγές.

Η ΣΟΥΡΩΤΗ, καινοτομεί με απόλυτο σεβασμό το περιβάλλον

ΑΡΧΕΙΟ NEΩΝ