Νέα

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΣΟΥΡΩΤΗΣ Α.Ε.

Το Σάββατο 03/02/2007 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΣΟΥΡΩΤΗΣ Α.Ε. , κατόπιν αιτήματος του 12% των μετόχων για ανάκληση του Δ.Σ. Ταυτόχρονα με το αίτημα της ανάκλησης πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από το προηγούμενο Δ.Σ.για την πορεία της εταιρείας.

Η διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης διεξήχθη ομαλά με πολύ καλές συνθήκες. Το νέο Δ. Σ. Το οποίο συγκροτήθηκε άμεσα σε σώμα αποτελείται από :

• Λώλα Γεώργιο, Πρόεδρο Δ.Σ.
• Ιωαννίδη Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος, Μέλος Δ.Σ.
• Βαγγέλη Χρήστο, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. (Δήμαρχο Βασιλικών)
• Πείδη Γεώργιο, Μέλος Δ.Σ.
• Τριανταφύλλου Δημήτριο, Μέλος Δ.Σ.
• Φοινικόπουλο Ιωάννη, Μέλος Δ.Σ.
• Βατούση Ιάκωβο, Μέλος Δ.Σ.
• Μουστάκα Αναστασία, Εκπρόσωπος Εργαζομένων, Μέλος Δ.Σ.

Στόχος του νέου Δ.Σ. είναι να συνεχίσει η εταιρεία την αναπτυξιακή και ανοδική της πορεία με επίκεντρο ενδιαφέροντος τον καταναλωτή, παραμένοντας ηγέτης στην κατηγορία ανθρακούχου φυσικού μεταλλικού νερού.

ΑΡΧΕΙΟ NEΩΝ